Ngày du lịch Việt Nam

TUYẾN DU LỊCH QUÊ HƯƠNG ĐỆ TỨ CHIẾN KHU

TUYẾN DU LỊCH QUÊ HƯƠNG ĐỆ TỨ CHIẾN KHU
Trung tâm thị xã Đông Triều - Cụm di tích Bắc Mã - Đền An Biên - Đình, chùa Hổ Lao - Di tích Đồn Cao - Cụm di tích Mỏ than Mạo Khê

TUYẾN DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN QUÊ ĐÔNG TRIỀU

TUYẾN DU LỊCH KHÁM PHÁ MIỀN QUÊ ĐÔNG TRIỀU
Trung tâm thị xã Đông Triều - Các làng nghề gốm sứ - Trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP Quảng Ninh - Làng quê Yên Đức - Công viên Hà Lan

TUYẾN DU LỊCH TÂM LINH KẾT HỢP SINH THÁI

TUYẾN DU LỊCH TÂM LINH KẾT HỢP SINH THÁI
Trung tâm thị xã Đông Triều – Đền An Sinh – Đền Thái – Hồ Khe Chè

TUYẾN DU LỊCH TÂM LINH DI TÍCH NHÀ TRẦN

TUYẾN DU LỊCH TÂM LINH DI TÍCH NHÀ TRẦN
Trung tâm thị xã Đông Triều – Chùa Quỳnh Lâm – Đền An Sinh – Đền Thái – Chùa Am Ngọa Vân – Chùa Hồ Thiên


co_quan_chu_quan_ubnd_thi_xa_dong_trieu_3