Ngày du lịch Việt Nam

Vang son chốn Quỳnh Lâm xưa

Vang son chốn Quỳnh Lâm xưa
Vàng son chốn Quỳnh Lâm xưa

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO LỄ KHÁNH THÀNH CHÙA QUỲNH LÂM

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO LỄ KHÁNH THÀNH CHÙA QUỲNH LÂM
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO LỄ KHÁNH THÀNH CHÙA QUỲNH LÂM

TƯỢNG PHẬT NGỌC CHÙA QUỲNH LÂM

TƯỢNG PHẬT NGỌC CHÙA QUỲNH LÂM
Pho tượng Phật ngọc là Pho tượng Phật Thích Ca làm bằng ngọc thạch có nguồn gốc từ Canađa và được các nghệ nhân Thái Lan tạo tác, hoàn thiện.Tượng nặng 3,8 tấn, cao 2,2 mét.

Họp báo thông tin chuỗi sự kiện “Hành trình về miền di sản- Thánh địa Phật giáo Trúc lâm” tại DTLS quốc gia dặc biệt nhà Trần

Họp báo thông tin chuỗi sự kiện “Hành trình về miền di sản- Thánh địa Phật giáo Trúc lâm” tại DTLS quốc gia dặc biệt nhà Trần
Họp báo thông tin chuỗi sự kiện “Hành trình về miền di sản- Thánh địa Phật giáo Trúc lâm” tại DTLS quốc gia dặc biệt nhà Trần

Nghiệm thu và bàn giao công trình tu bổ, tôn tạo khu Vườn tháp chùa Quỳnh Lâm

Nghiệm thu và bàn giao công trình tu bổ, tôn tạo khu Vườn tháp chùa Quỳnh Lâm
Nghiệm thu và bàn giao công trình tu bổ, tôn tạo khu Vườn tháp chùa Quỳnh Lâm

Chuẩn bị khánh thành chùa Quỳnh Lâm

Chuẩn bị khánh thành chùa Quỳnh Lâm
Chuẩn bị khánh thành chùa Quỳnh Lâm

Khởi công trùng tu, sửa chữa vườn tháp tại chùa Quỳnh Lâm

Khởi công trùng tu, sửa chữa vườn tháp tại chùa Quỳnh Lâm
Khởi công trùng tu, sửa chữa vườn tháp tại chùa Quỳnh Lâm

Quỳnh Lâm - Trung tâm Phật giáo Đại Việt thế kỷ XI - XVIII

Quỳnh Lâm - Trung tâm Phật giáo Đại Việt thế kỷ XI - XVIII
Quỳnh Lâm - Trung tâm Phật giáo Đại Việt thế kỷ XI - XVIII          Cùng với sự phát triển của Phật giáo thời Trần, tự viện Quỳnh Lâm ngày càng phát triển, nó không chỉ thể hiện ở sự mở rộng về quy mô của bản thân Tự - Viện Quỳnh Lâm mà còn thể hiện ở việc hàng loạt các chùa vệ tinh được xây dựng như Bác Mã, Hồ Thiên, Thanh Mai...tạo thành một hệ thống các chùa vệ tinh quanh Quỳnh Lâm.

CHÙA QUỲNH LÂM ĐỆ NHẤT DANH LAM CỔ TÍCH - DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT NHÀ TRẦN Ở ĐÔNG TRIỀU

CHÙA QUỲNH LÂM ĐỆ NHẤT DANH LAM CỔ TÍCH - DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT NHÀ TRẦN Ở ĐÔNG TRIỀU
      Ca dao kể rẳng:                                      Nức tiếng Quỳnh Lâm cõi xứ Đông                                      Ai qua đứng lại mà trông                                      Tháp cao chín đợt màu mây ám                                      Chùa rộng trăm gian gác ngựa hồng                                      Trước điện thông reo cùng trúc hóa                                      Trong am khánh đá với chuông đồng                                      Vua tu Phật hóa vui vui nhỉ

1 ( 2 ) Di chuyển đến trang

co_quan_chu_quan_ubnd_thi_xa_dong_trieu_3