Ngày du lịch Việt Nam

Thống gốm hoa nâu An Sinh thời Trần được phát hiện ở di tích hành cung của An Sinh Vương Trần Liễu, tại đền An Sinh, TX Đông Triều được công nhận là Bảo vật Quốc gia

Thống gốm hoa nâu An Sinh thời Trần được phát hiện ở di tích hành cung của An Sinh Vương Trần Liễu, tại đền An Sinh, TX Đông Triều được công nhận là Bảo vật Quốc gia
Thống gốm hoa nâu An Sinh thời Trần được phát hiện ở di tích hành cung của An Sinh Vương Trần Liễu, tại đền An Sinh, TX Đông Triều được công nhận là Bảo vật Quốc gia

Nghiên cứu các giá trị về văn hóa, lịch sử tại khu di tích nhà Trần

Nghiên cứu các giá trị về văn hóa, lịch sử tại khu di tích nhà Trần
Nghiên cứu các giá trị về văn hóa, lịch sử tại khu di tích nhà Trần

Chậu gốm hoa nâu - vật dụng hoàng gia thời Trần tại Thái miếu

      Thái miếu nhà Trần là một trong những di tích quan trọng nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Theo sử sách ghi chép lại và qua nghiên cứu của các nhà khoa học, đây chính là nơi thờ tổ tiên nhà Trần và các vị vua Trần.

Hộp vàng Ngọa Vân được công nhận là Bảo vật Quốc gia

Hộp vàng Ngọa Vân được công nhận là Bảo vật Quốc gia
      Ngày 24 tháng 12 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1821/QĐ-TTg về việc công nhận bảo vật Quốc gia (đợt bảy) năm 2018 cho 22 hiện vật, trong đó tỉnh Quảng Ninh lần đầu tiên được công nhận có 2 bảo vật quôc gia đó là Bình gốm Hoàng Tân và Hộp vàng hình sen Ngọa Vân.

Hội thảo kết quả khai quật khảo cổ một số di tích trong Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều

Hội thảo kết quả khai quật khảo cổ một số di tích trong Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều
Sáng 7/10, UBND thị xã Đông Triều phối hợp với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức hội thảo báo cáo kết quả khai quật khảo cổ một số di tích trong Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều năm 2016. Tới dự có TS Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Tham gia Đoàn chủ tịch điều hành hội thảo có GS. Tiến sĩ Khoa học Vũ Minh Giang- Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng di sản văn hoá quốc gia; GS.TS Phạm Quang Minh- Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; PGS.TS Hoàng Văn Khoán- Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS. TS Tống Trung Tín- Chủ tịch Hội khảo cổ học Việt Nam; đồng chí Hà Hải Dương- TUV, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã và đồng chí Trần Tiến Dũng- Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh.

Những kết quả quan trọng trong việc khai quật khảo cổ học

Những kết quả quan trọng trong việc khai quật khảo cổ học
Khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều là môt quần thể di tích lăng tẩm, chùa tháp và đền miếu phân bố trên một khu vực rộng lớn nay thuộc địa bàn các xã: Tràng An, An Sinh, Bình Khê và Thủy An thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Với những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa và kiến trúc, ngày 29/12/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2383/QĐ-TTg công nhận Khu di tích lịch sử Nhà Trần tại Đông Triều là di tích cấp Quốc gia đặc biệt. Trước đó, ngày 07/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 307/2013/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều. Năm 2014, Hội đồng nhân dân thị xã Đông Triều cũng đã thông qua Kế hoạch quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng trên địa bàn thị xã từ nay đến 2020, tầm nhìn 2030, trong đó nhấn mạnh công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử văn hóa nhà Trần là trọng tâm cần được ưu tiên.

Những kết quả quan trọng trong việc khai quật khảo cổ học DTLS nhà Trần tại Đông Triều

Những kết quả quan trọng trong việc khai quật khảo cổ học  DTLS nhà Trần tại Đông Triều
Phần 2:  KẾT QUẢ KHAI QUẬT DI TÍCH PHỤ SƠN LĂNGPhụ Sơn lăng là lăng vua Trần Dụ Tông, nay thuộc địa phận thôn Bãi Dài, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Năm 2012, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành và Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh khai quật thăm dò lần thứ nhất với diện tích 250m2. Kết quả khai quật thăm dò năm 2012 đã phát hiện dấu vết bó nền, móng trụ của một số công trình kiến trúc thuộc Khu tẩm điện trung tâm, dấu vết tường bao ở phía nam. Để tiếp tục làm rõ cấu trúc mặt bằng, quy mô và niên đại của di tích, năm 2016, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều và Ban quản lý di tích Quảng Ninh tiến hành khai quật di tích Phụ Sơn lăng lần thứ hai với 6 hố (được ký hiệu từ H6 đến H11), tổng diện tích khai quật 550m2. Kết quả khai quật cụ thể như sau:

Những kết quả quan trọng trong việc khai quật khảo cổ học DTLS nhà Trần tại Đông Triều

Những kết quả quan trọng trong việc khai quật khảo cổ học DTLS nhà Trần tại Đông Triều
Phần 3. KẾT QUẢ KHAI QUẬT DI TÍCH NGẢI SƠN LĂNGNgải Sơn Lăng tọa lạc tại thôn Trại Lốc, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh trong khu vực có tọa độ địa lý 21o7’55’’ vĩ độ Bắc; 106o32’50’’ kinh Đông.Cuối năm 2014, Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh và Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành đã tiến hành khai quật thăm dò di tích Ngải Sơn Lăng. Tháng 8 năm 2016, Ban quản lý di tích tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tiến hành khai quật di tích Ngải Sơn Lăng lần thứ hai với tổng diện tích 400m2 với 05 hố khai quật và 15 hố thám sát ở các vị trí khác nhau của di tích.

Những kết quả quan trọng trong việc khai quật khảo cổ học DTLS nhà Trần tại Đông Triều

Những kết quả quan trọng trong việc khai quật khảo cổ học DTLS nhà Trần tại Đông Triều
Phần 4. KẾT QUẢ KHAI QUẬT DI TÍCH HY LĂNG VÀ CHÙA QUÁN NGỌC THANHDi tích Hy lăng và chùa, quán Ngọc Thanh đã được Ban Quản lý di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành khai quật thăm dò năm 2013. Để tiếp tục làm rõ cấu trúc mặt bằng, tính chất và niên đại của di tích, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Ban quản lý di tích tỉnh Quảng Ninh khai quật diện tích 350m2 trong đó tập trung làm rõ cấu trúc và tính chất của các di tích tại Hy lăng.

1 ( 2 ) Di chuyển đến trang

co_quan_chu_quan_ubnd_thi_xa_dong_trieu_3