Ngày du lịch Việt Nam

CÔNG TY TNHH QUANG VINH

CÔNG TY TNHH QUANG VINH
 I. ĐẶC ĐIỂM : 1. Tên điểm du lịch : - Tên tiếng Việt: Điểm du lịch Chi nhánh Công ty TNHH Quang Vinh- Tên tiếng Anh: Quang Vinh JSC2. Vị trí: Khu Vĩnh Quang 1, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh3. Cấp hạng đề nghị: Điểm du lịch địa phương.

DU LỊCH CÔNG TY CP THÁI SƠN 88

DU LỊCH CÔNG TY CP THÁI SƠN 88
I. ĐẶC ĐIỂM : 1. Tên điểm du lịch : - Tên tiếng Việt: Điểm du lịch Công ty Cổ phần Thái Sơn 88- Tên tiếng Anh: Thai Son 88 JSC2. Vị trí: Thôn Yên Trung, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh3. Cấp hạng đề nghị: Điểm du lịch địa phương.

DU LỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐỒNG

DU LỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐỒNG
I. ĐẶC ĐIỂM : 1. Tên điểm du lịch : - Tên tiếng Việt: Điểm du lịch Công ty Cổ phần Thành Đồng- Tên tiếng Anh: Thanh Dong JSC2. Vị trí: thôn Bình Sơn Tây, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh3. Cấp hạng đề nghị: Điểm du lịch địa phương.

DU LỊCH TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VÀ BÁN SẢN PHẨM OCOP QUẢNG NINH

DU LỊCH TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VÀ BÁN SẢN PHẨM OCOP QUẢNG NINH
I. ĐẶC ĐIỂM : 1. Tên điểm du lịch : - Tên tiếng Việt: Trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP Quảng Ninh.- Tên tiếng Anh: One Commune One Product Quang Ninh2. Vị trí: Khu Vĩnh Hồng, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh3. Cấp hạng đề nghị: Điểm du lịch địa phương.

DU LỊCH CÔNG VIÊN HÀ LAN

DU LỊCH CÔNG VIÊN HÀ LAN
I. ĐẶC ĐIỂM :1. Tên điểm du lịch : - Tên tiếng Việt: Điểm du lịch Công viên Hà Lan- Tên tiếng Anh: Ha Lan Park2. Vị trí: khu Vĩnh Xuân, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh3. Cấp hạng đề nghị: Điểm du lịch địa phương

DU LỊCH HỒ KHE CHÈ

DU LỊCH HỒ KHE CHÈ
I. ĐẶC ĐIỂM : 1. Tên điểm du lịch : - Tên tiếng Việt: Điểm du lịch Hồ Khe Chè- Tên tiếng Anh: Khe Che Lake2. Vị trí: Thôn Ba Xã, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh3. Cấp hạng đề nghị: Điểm du lịch địa phương.

DU LỊCH LÀNG QUÊ YÊN ĐỨC

DU LỊCH LÀNG QUÊ YÊN ĐỨC
I. ĐẶC ĐIỂM : 1. Tên điểm du lịch : - Tên tiếng Việt: Làng quê Yên Đức- Tên tiếng Anh: Yen Duc Village2. Vị trí: Thôn Yên Khánh, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh3. Cấp hạng đề nghị: Điểm du lịch địa phương.

DU LỊCH CỤM DI TÍCH LỊCH SỬ KHU MỎ THAN MẠO KHÊ

DU LỊCH CỤM DI TÍCH LỊCH SỬ KHU MỎ THAN MẠO KHÊ
I. ĐẶC ĐIỂM : 1. Tên điểm du lịch : Tên tiếng Việt: Điểm du lịch Cụm di tích lịch sử khu mỏ than Mạo Khê2. Vị trí: phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh3. Cấp hạng đề nghị: Điểm du lịch địa phương.

DU LỊCH ĐỊA ĐIỂM LỊCH SỬ TRUNG TÂM CHIẾN KHU ĐÔNG TRIỀU (CHÙA BẮC MÃ)

DU LỊCH ĐỊA ĐIỂM LỊCH SỬ TRUNG TÂM CHIẾN KHU ĐÔNG TRIỀU (CHÙA BẮC MÃ)
I. ĐẶC ĐIỂM : 1. Tên điểm du lịch : Tên tiếng Việt: Điểm du lịch Địa điểm lịch sử Trung tâm chiến khu Đông Triều (chùa Bắc Mã).2. Vị trí: xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh3. Cấp hạng đề nghị: Điểm du lịch địa phương.


co_quan_chu_quan_ubnd_thi_xa_dong_trieu_3