Ngày du lịch Việt Nam

Nguyên lăng - Lăng tẩm cuối cùng của vua Trần xây dựng tại An Sinh

Nguyên lăng là lăng của vua Trần Nghệ Tông, vị vua thứ 8 của nhà Trần. Lăng được xây dựng vào năm 1394 trên một đồi thấp nay thuộc Khe Nghệ, xóm Bãi Dài, thôn Bãi Dài, xã An Sinh.

Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích chùa Trung Tiết, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích chùa Trung Tiết, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Chùa Trung Tiết nằm ở thôn Nghĩa Hưng, xã An Sinh, được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt năm 2013 cùng với quần thể Khu di tích nhà Trần tại Đông Triều. Tên của ngôi chùa gắn liền với cuộc đời của hai vị bề tôi dưới thời nhà Trần lúc bấy giờ.

Đông Triều (Quảng Ninh) huy động 70 tỷ đồng để trùng tu 2 di tích nhà Trần

Đông Triều (Quảng Ninh) huy động 70 tỷ đồng để trùng tu 2 di tích nhà Trần
 UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo 2 di tích chùa Hồ Thiên và Nguyên Lăng, nằm tại khu vực Khe Nghệ, thôn Bãi Dài, xã An Sinh, thị xã Đông Triều. Đây là 2 di tích nằm trong khu di tích nhà Trần tại Đông Triều.Theo phê duyệt, dự án tu bổ, tôn tạo chùa Hồ Thiên có diện tích hơn 18ha, trong đó được chia thành nhiều phân khu khác nhau như khu công trình phục hồi tôn tạo gồm nhà tổ, thất trụ trì, nhà nội tự, am hàm rồng; khu bảo tồn di tích là khu vực phát hiện dấu tích cổ gồm nền chùa, tháp cổ, nhà bia, dấu tích nền cổ nhà tăng.

Phê duyệt dự án bảo tồn, tôn tạo 2 di tích trong Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều

Phê duyệt dự án bảo tồn, tôn tạo 2 di tích trong Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều
 UBND tỉnh đã có các quyết định phê duyệt Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hồ Thiên và di tích Nguyên Lăng tại khu vực Khe Nghệ, thôn Bãi Dài, xã An Sinh, TX Đông Triều. Chủ đầu tư là UBND TX Đông Triều.


co_quan_chu_quan_ubnd_thi_xa_dong_trieu_3