Ngày du lịch Việt Nam

Vua Trần Minh Tông

Vua Trần Minh Tông
     Vua Trần Minh Tông (1300 - 1357) là vị vua thứ 5 của nhà Trần, được sử sách ca ngợi là người: “Đem văn minh sửa sang trị đạo, làm rạng rỡ công nghiệp người trước, giữ lòng trung hậu, lo xa cho con cháu, trong nước được yên, bên ngoài theo phục’’. Ông làm vua 5 năm thì nhường ngôi cho con, lên làm Thái thượng hoàng 28 năm. 

Vua Trần Anh Tông

Vua Trần Anh Tông
      Trần Anh Tông là vị vua thứ 4 của triều nhà Trần, là con trưởng của vua Trần Nhân Tông, mẹ là Khâm Từ Bảo Thánh Hoàng Thái hậu. Ngày 16/3 năm Canh Thân (1320) vua băng tại cung Trùng Hoa (phủ Thiên Trường), thọ 45 tuổi. Ngày 12/12 cùng năm, di hài được táng tại Thái Lăng, vùng đất An Sinh - Đông Triều. Vua Trần Anh Tông được sử sách ca ngợi là người có tính tình đôn hậu, đức độ, quyết đoán trong công việc. Vua khéo nối chí, giữ nghiệp lâu bền, cho nên đất nước được thái bình, thịnh trị, bờ cõi được mở rộng, các mặt kinh tế, văn hóa đều phát triển.

Vua Trần Nhân Tông

Vua Trần Nhân Tông
       Trần Nhân Tông (1258 - 1308) là vị vua thứ 3 của nhà Trần. Lên nối ngôi năm  21 tuổi (1279), làm vua 14 năm, vua được sử sách ca ngợi là người hiền từ, hòa nhã, cố kết lòng dân, sự nghiệp trùng hưng sáng ngời ngàn đời, là một trong những hoàng đế anh minh, hiền tài bậc nhất trong lịch sử Đại Việt. Cùng Thượng hoàng Trần Thánh Tông, Ngài đã lãnh đạo quân, dân Đại Việt chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ 2 và thứ 3 (1285, 1288) giành thắng lợi vẻ vang, non sông ca khúc khải hoàn.

Vua Trần Thánh Tông

Vua Trần Thánh Tông
      Trần Thánh Tông (1240 - 1290) là vị vua thứ hai của triều Trần. Ông là vị vua văn võ song toàn, người đã lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh thắng cuộc xâm lược của quân Nguyên - Mông lần thứ 2 (1285) và lần thứ 3 (1288), làm nên một Bạch Đằng nổi tiếng trong lịch sử. Ông còn là một nhà thơ tài ba và đặc biệt còn là người nghiên cứu uyên thâm giáo lý, kinh sách của đạo Phật.

Vua Trần Thái Tông

Vua Trần Thái Tông
      Trần Thái Tông (1218 - 1277) là vị vua mở nghiệp nhà Trần. Ông là bậc đế vương, khoan dung độ lượng. Là vị vua sáng nghiệp truyền dòng, lập kỷ cương, mở mang Trần triều, cùng quân dân Đại Việt đánh thắng cuộc xâm lược của quân Nguyên - Mông lần thứ nhất (1258).


co_quan_chu_quan_ubnd_thi_xa_dong_trieu_3