Ngày du lịch Việt Nam

22-04-2023 21:21

Tổ chức bộ máy - chức năng 

1. Thông tin chung     

            Tên cơ quan  : Ban quản lý Khu di tích nhà Trần thị xã Đông Triều. 
            Địa chỉ          : Trung tâm Văn hóa Thể thao, Khu 4, Phường Đông Triều, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. 
            Điện thoại     : 02033. 595.668 -  036.328.11.22 
            Email            : bqlditichnhatrandt@gmail.com 

2. Tổ chức bộ máy cơ quan 


untitled_design_2 

 1. Đồng chí: Nguyễn Văn Sơn - Trưởng ban

- Sinh năm: 1979.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý văn hóa.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.

- Điện thoại: 0398 839 769.

 untitled_design_9

 

 2. Đồng chí: Đặng Văn Diềm - Phó Trưởng ban

- Sinh năm: 1962.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính.

- Điện thoại: 0912 935 987.

 untitled_design_3

 

 3. Đồng chí: Nguyễn Thị Phương - Phó Trưởng ban

- Sinh năm: 1971.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên.

- Điện thoại: 0904 466 832.

 untitled_design_4

 

 4. Đồng chí: Nguyễn Quốc Hùng - Phó Trưởng ban

- Sinh năm: 1981.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính.

- Điện thoại: 0986 889 289.

 

untitled_design_1

 

5. Đồng chí: Đặng Thị Thu Phương - Viên chức 

- Sinh năm: 1982. 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị du lịch. 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp. 

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên. 

- Điện thoại: 0984 568 469. 

 untitled_design_8

 

6. Đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Viên chức 

- Sinh năm: 1988. 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Lịch sử. 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp. 

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên. 

- Điện thoại: 0975 111 569. 

untitled_design_6

7. Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Lan - Nhân viên 

- Sinh năm: 1993. 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán. 

- Điện thoại: 0985 166 511. 

untitled_design_5

8. Đồng chí: Nguyễn Thị Mỹ Linh - Nhân viên 

- Sinh năm: 1998. 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử. 

- Điện thoại: 0966 367 355. 

untitled_design_10

9. Đồng chí: Bùi Quỳnh Anh - Nhân viên 

- Sinh năm: 1999. 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quốc tế học. 

- Điện thoại: 0376 047 696. 

3. Bộ phận hành chính 

3.1. Nhân sự phụ trách 

 • Đặng Thị Thu Phương 
 • Nguyễn Thị Ngọc Lan 
 • Bùi Quỳnh Anh 

3.2. Chức năng - nhiệm vụ

Công tác văn phòng

 • Tiếp nhận và xử lý các công việc nội bộ trong cơ quan.

 • Xử lý các công văn gửi tới. 

 • Soạn thảo các văn bản gửi đi. 

 • Lưu trữ, phát hành văn bản, con dấu có tính chất pháp lý.

Giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự

 • Giải quyết các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan theo đúng quy định của cơ quan và luật lao động.

Phục vụ

 • Đảm nhận toàn bộ các công tác về văn phòng phẩm…

Công tác khác

 • Chấp hành thực hiện các công việc đột xuất theo chỉ thị của cấp trên.

4. Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ

4.1. Nhân sự phụ trách 

 • Đặng Thị Thu Phương

 • Nguyễn Thị Ngọc Lan

 • Nguyễn Tiến Thành

 • Nguyễn Thị Mỹ Linh 

 • Bùi Quỳnh Anh 

4.1. Chức năng - nhiệm vụ

 • Tham mưu cho lãnh đạo cơ quan về lĩnh vực quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa nhà Trần tại Đông Triều.
 • Tổ chức triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch công tác do các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan đã đề ra trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nhà Trần.
 • Trực tiếp tham gia các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bổ sung tài liệu, tư liệu, hiện vật trên địa bàn để quản lý.
 • Thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các giá trị lịch sử văn hóa, các di sản văn hóa nhà Trần…
 • Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác quản lý di tích của các xã, phường có liên quan trực tiếp đến di sản văn hóa nhà Trần.
 • Học tập, nghiên cứu, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội. Tham gia thực hiện công tác chuyên môn cùng với các đơn vị bạn trong quá trình khảo cổ, trùng tu, tôn tạo di tích...

5. Bộ phận thủ từ

5.1. Nhân sự phụ trách 

 • Lê Văn Trụ 

 • Nguyễn Văn Cành 

 • Nguyễn Văn Lợi

 • Phạm Văn Ánh

5.2. Chức năng - nhiệm vụ

 • Thủ từ đền có phận sự trông coi và điều hành phật sự, sinh hoạt tín ngưỡng tại đền theo đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
 • Phối hợp với Ban quản lý Khu di tích trong việc tổ chức lễ hội, bảo vệ an ninh trật tự, gĩư gìn cảnh quan, môi trường, tôn tạo, xây dựng, sửa chữa đền, xây dựng, phát huy các giá trị truyền thống, thuần phong mỹ tục cho tín đồ, phật tử.
 • Phối hợp với ban quản lý chùa ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng tín ngưỡng để làm những việc vi phạm luật pháp của nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 • Hướng dẫn tín đồ phật tử, du khách thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước, nội quy của đền. Quản lý bảo vệ tượng, cổ vật, đồ thờ và tài sản của đền; tham gia ghi nhận công đức.
 
 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

co_quan_chu_quan_ubnd_thi_xa_dong_trieu_3