Ngày du lịch Việt Nam

Ban quản lý Khu di tích nhà Trần thị xã Đông Triều

  • Địa chỉ: Trung tâm Văn hóa Thể thao, Khu 4, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. 
  • Số điện thoại: 0363.281.122 
  • Email: bqlditichnhatrandt@gmail.com 

Mọi ý kiến đóng góp xin mời bạn gửi về cho chúng tôi theo mẫu liên hệ dưới đây!

Họ tên (*)
Nghề nghiệp
Địa chỉ
Điện thoại (*)
Email (*)
Lời nhắn (*)
 

co_quan_chu_quan_ubnd_thi_xa_dong_trieu_3